S&P ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 ในงาน “เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์”

โดย เอส แอนด์ พี ได้นำขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ไส้ทุเรียนหมอนทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ลวดลายมังกร ซึ่งเป็นสัตว์มงคลของชาวจีน เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคล ความยิ่งใหญ่ และคุณธรรมความดี

โดยมี อาจารย์คฑา ชินบัญชร นำสวดมนต์ไหว้พระจันทร์รับพลัง “ไท้อิมแชกุน” ราชินีพระจันทร์ และ “เย่วโหลว” (ผู้เฒ่าจันทรา) เทพแห่งความรัก ที่เป็นความเชื่อและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อรับพลังบวก พร้อมด้วยคุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าด้านการตลาดส่งเสริมในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อเป็นการสืบสานตำนานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของปฏิทินจีน ณ วิหารพระอวโลกิเตศวร มูลนิธิเทียนฟ้า