ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอำลาตำแหน่ง จากการเกษียณอายุราชการ โดยได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกระดับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสบความสำเร็จได้ด้วยดี แม้ปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายก็ตาม

โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมในพิธีอำลาตำแหน่งว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการพร้อมกันในวันนี้ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอดจนเกษียณอายุราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี แม้ปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนทำให้สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี และแก้ไขปัญหาทั้งยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ และปัญหาอื่นๆ เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

จากนี้ขอให้ตำรวจทุกคนมีปณิธานในการปฏิบัติหน้าที่คิดถึงส่วนรวมให้มาก คิดถึงส่วนตัวให้น้อย คิดว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นการทำความดีเมื่อมีทัศนคติที่ดีแล้วก็จะสามารถทำงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และขอชมเชยตำรวจทุกนายจากใจจริง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เน้นย้ำขอให้ตำรวจมีความรักสามัคคีในองค์กรโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือความสุขของประชาชน และพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาให้องค์กรตำรวจมีความเป็นมืออาชีพโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง เมื่อก่อนอวยพรข้าราชการตำรวจทุกคนที่เข้าร่วมในพิธี

จากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทักทายข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตั้งแถวและรอมอบดอกไม้ ชูป้ายไฟให้กำลังใจตลอดทางเดินตั้งแต่หน้าห้องประชุมศรียานนท์ไปจนถึงบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ มีใบหน้าสดชื่นยิ้มแย้มตลอดพิธี ก่อนขึ้นรถประจำตำแหน่งเดินทางออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งท้ายการทำงานในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 13 อย่างสมเกียรติ