เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67 พ.ต.อ.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ประธานรุ่น นักศึกษาหลักสูตรนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 75 สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตร ร่วมกันทำ CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและเก็บเศษขยะ สิ่งปฏิกูล ที่ลอยมาจากน้ำทะเล รักษาสิ่งแวดล้อม และชีวิตสัตว์ทะเล ที่อาจตายจากการกินเศษขยะเข้าไปในปาก คอ ทางเดินอาหาร จากนั้นนักศึกษาของหลักสูตรได้เข้าร่วมพิธีบูชา อาบน้ำทะเลสะดือมังกร ในวันวิสาขบูชา เพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตออกไปและ เสริมศิริมงคลให้กับตัวเอง ณ จุดชมวิว หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

#เก็บขยะชายหาด #ชายหาดเตยงาม #สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ